บทความและคลังความรู้

ขั้นตอนรับ 1 เครดิต..ฟรี! ใช้ลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

" รับ 1 เครดิต  เพียงสมัครสมาชิก + แจ้งรับเครดิตทาง Line "

     สามารถลงประกาศหนังสือพิมพ์ออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวเอง 24 ชั่วโมง
เริ่มต้นเครดิตละ 40 บาทเท่านั้น ตั้งแต่กรอบแรก ไม่มีขั้นต่ำ


     ใช้เป็นหลักฐานต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ในการลงประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เช่น
วัตถุประสงค์ เปลี่ยนชื่อบริษัท กรรมการเข้าออก อำนาจกรรมการ อนุมัติจ่ายเงินปันผล เลิกบริษัทจำกัด ฯลฯ

ได้รับอนุญาตถูกต้องเลขทะเบียน สสช 12/2562 ISSN 2672-9318

 

*** 1 เครดิตฟรี จะได้รับต่อ 1 สมาชิกเท่านั้น ***