เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

หนังสือพิมพ์ 249 สื่อออนไลน์

จัดตั้งขึ้นโดย  บริษัท  249 สื่อออนไลน์ จำกัด  (เลขที่ใบอนุญาต สชช 12/2562 ISSN 2672-9318) เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน Online

สามารถลงประกาศได้ทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการสำหรับผู้ทำงานด้านบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียน ยื่นจดทะเบียน


การให้บริการ

บริการรับลงโฆษณา และประกาศหนังสือพิมพ์เชิญประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงิน จ่ายเงินปันผลเลิกบริษัท เสร็จชำระบัญชี กรรมการเข้า-ออก

แก้ไขวัตถุประสงค์ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพิ่มทุน ลดทุน แปรสภาพห้างหุ้นส่วน ควบบริษัท ย้ายที่ตั้งสำนักงาน แก้ไขข้อบังคับ จำนองไถ่ถอน ฯลฯ 

กับทางกรมพัฒนาธุรกิจค้าฯ หรือกระทรวงต่างๆ ที่มีข้อบังคับทางกฎหมายให้ลงประกาศหนังสือพิมพ์ พร้อมทั้งลงประกาศโฆษณา สินค้า ผลิตภัณฑ์ ซื้อ-ขายที่ดิน

หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ  


การดำเนินการ

เปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชม. สามารถลงประกาศได้ง่าย ราคาที่ย่อมเยาว์ ถูกที่สุดเท่าที่มีมา อำนวยความสะดวกสบาย และให้ข้อมูลข่าวสาร บทความ

สาระความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านบัญชี ลงประกาศง่ายๆ เติมเครดิต ชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ เลือกวิธีการลงประกาศ พิมพ์หนังสือพิมพ์

เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ไม่กี่ขั้นตอน สะดวกรวดเร็ว ทำได้เองโดยง่ายไม่ยุ่งยาก

 

(สามารถแก้ไขหน้าประกาศได้ ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่ลูกค้าเลือกลงประกาศ)