บทความและคลังความรู้

วิธีที่ 2 ลงโฆษณาด้วยรูปภาพ หรือ PDF

วิธีที่ 2 ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ลงในช่องว่างดังนี้

 1. ช่อง “ วันที่ลงโฆษณา “ : ระบุวันที่ลงประกาศ โดยเลือกจากเมนูวันที่ได้เลย ซึ่งเมื่อเลือกแล้ว หน้าประกาศจะลงประกาศตามวันที่ที่ได้เลือก
 2. ช่อง “ บันทึกข้อความ / ชื่อบริษัท “ : ระบุชื่อบริษัทที่ลงประกาศ และหากเป็นประกาสอื่น ๆ สามารถระบุข้อความเพิ่มเติมได้เลย เพื่อใช้ในการตรวจเช็คภายหลัง
 3. ช่อง “ ประเภทไฟล์” : เลือกประเภทไฟล์ที่จะลงประกาศ มีระหว่าง Jpg กับ PDF
  หมายเหตุ : ไฟล์ต้องไม่เกิน 500 KB
                    Jpg สามารถอัพไฟล์ลงประกาศ ได้ 10 ภาพ ในการทำราย
                    PDF สามารถอัพไฟล์ได้เพียง 1 ไฟล์ และหากมีหลายหน้า ระบบจะลงประกาศเพียงหน้าแรกเท่านั้น
 4. ช่อง “เลือกไฟล์” : เรียกดูไฟล์จากเครื่องและอัพโหลดขึ้น

  หมายเหตุ
  : หากต้องการเพิ่มหน้าประกาศ ให้กดเครื่องหมาย + เพื่อเพิ่มหน้าประกาศ หรือ - เพื่อลบหน้าประกาศ
 5. กดยืนยันลงประกาศ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย