บทความและคลังความรู้

วิธีที่ 1-2 ฟอร์มเว็บไซต์ “เชิญประชุมเลิกบริษัท, เสร็จชำระบัญชี, จ่ายเงินปันผล, กำหนดวาระการประชุมด้วยตนเอง”

1. เลือกฟอร์มเว็บไซต์ “เชิญประชุมเลิกบริษัท, เสร็จชำระบัญชี, จ่ายเงินปันผล, กำหนดวาระการประชุมด้วยตนเอง”

 1. เลือกฟอร์มเว็บไซต์ “เชิญประชุมเลิกบริษัท, เสร็จชำระบัญชี, จ่ายเงินปันผล, กำหนดวาระการประชุมด้วยตนเอง”
 2. เลือกวันที่ต้องการลงประกาศหนังสือพิมพ์ และวันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุม


        และวันที่จัดทำหนังสือเชิญประชุม
     

 1. ระบุผู้เรียนเชิญให้มาประชุม

   
 2. เลือกหัวเรื่อง ที่ต้องการลงประกาศ

 

 1. เลือกวาระที่ต้องการลงประกาศ จะปรากฎขึ้นมาเองแบบอัตโนมัติ หากจะเพิ่มวาระกดเครื่องหมาย + และลบวาระกดเครื่องหมาย –
 2. ระบุชื่อบริษัทที่ลงประกาศ และครั้งที่ประชุมของปีนั้น ๆ
 3. เลือกวันที่จัดการประชุม ซึ่งห่างจากวันที่ลงประกาศ 7 วัน หรือ 14 วัน และระบุสถานที่ เวลาในการประชุม

        

 1. ใส่จำนวน และระบุชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ผู้มีอำนาจลงนาม

       

 1. สามารถแนบลายเซ็นกรรมการ และตราประทับบริษัท หากไม่ต้องการสามารถข้ามข้อนี้ไปได้เลย

      

 1. กดยืนยัน เป็นการเสร็จสิ้นการส่งประกาศ ทางระบบจะจัดทำหน้าประกาศตามที่ลูกค้าได้ระบุมาข้างต้น