วีดีโอสาธิตการลงโฆษณา 3 วิธี

สาธิตการลงโฆษณาด้วย excel

สาธิตการลงโฆษณาด้วย excel

การลงโฆษณาด้วย ไฟล์ Excel

การลงโฆษณาด้วยไฟล์ Excel

การลงโฆษณาด้วย ไฟล์ รูปภาพ และ PDF

การลงโฆษณาด้วย ไฟล์ รูปภาพ และ PDF

การลงโฆษณาด้วยแบบฟอร์มเว็บไซต์

การลงโฆษณาด้วยวิธีแบบฟอร์มเว็บไซต์